Speed and SEO

Tested for faster speed on Google page speed and gtmetrix and pingdom tools as well as made SEO friendly compliant.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *